г.
РЕГИОНИ
Русия
ТРАНСПОРТ
ВИДОВЕ ПЪТУВАНИЯ
ПОВЕЧЕ ОПЦИИ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Официално наименование:
Руска федерация
Държавно устройство:
Федерация
Официален език:
Руски
Религия:
Източно-православни 15-20%, Мюсюлмани 10-15%, други християни 2%
Часово време:
UTC+3 до UTC+12 (корекция за лятно време)
Валута:
Руска рубла
Столица:
Москва
Големи градове:
Москва, Санкт Петербург, Екатеринбур, Новосибирск
Територия:
17,098,242 кв. км.
Население:
140,100,000
КАРТА
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Посолство на България:
Посолство на Република България в Москваул. "Мосфильмовская" № 66 тел: 143-90-22 или 23, 143-60-45 факс: 232-33-02 е-mail: bulemrus@bolgaria.ru e-mail: consul@bolgaria.ru Генерално консулство на Република България в Санкт-Петербург ул. "Рылеева" № 27, тел: 273-69-69, 273-73-47; 273-72-87; факс: 272-57-18 е-mail: consulbg@rol.ru Генерално консулство на Р България в гр. Новосибирск ул. “Потанинская” № 8, тел: (3832) 22-55-48; факс: (3832) 22-33-74 e-mail: consbul_nsk@mail.yahoo.com e-mail: st_dimitrov@abv.bg Консулство на Република България в гр. Екатерининбург Консулство на Република България 620075 гр. Екатеринбург ул. Луначарского 74 Тел. /факс (343) 355-48-84 E-mail: bulconsul_ekt@uraltc.ru
Посолство в България:
бул. Драган Цанков, 28 София Болгария 1113 info@russia.bg (+359 2) 963-44-58 (+359 2) 963-41-03
Визов режим:
От 01.10.2001 г. между Република България и Руската Федерация е установен визов режим. В момента този режим се основава на Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Руската Федерация за взаимни пътувания на граждани (утвърдена с Решение No 208 от 12 април 2002 г. на Министерския съвет. В сила от 7 май 2002 г.), (обн.,ДВ,бр.54 от 31 май 2002 г.).
Условията и редът за издаването на руски визи са регламентирани във Федерален закон №114-Ф3 от 15.08.1996 г. „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”, в Постановление на Правителството на Руската Федерация № 335 от 09.06.2003 г. и др. нормативни актове. Минималната препоръчителна валидност на задграничния паспорт е 6 месеца, считано от датата на свършването на срока на действие на визата. В противен случай рискувате да не бъдете допуснати да влезете в Руската Федерация.
Митнически изисквания:
При влизане в Русия съпровождащият багаж на физическите лица е напълно освободен от митнически сборове, ако той е с разрешен характер, съдържа предмети с нетърговски характер на обща стойност до 1000 щатски долара и неговото тегло не надвишава 50 кг. (за всеки килограм над тази норма се заплаща митническа такса не по-малко от 4 евро). Безмитно може да се внесат до 1000 къса цигари, 5 литра алкохолни напитки, 20 л. бензин за едно транспортно средство (без съдържанието на резервоара), 5 предмета от ювелирен характер. Чуждестранна валута: Считано от 31.07.2005 г. ако общата стойност на вноса на чужда валута, руски рубли, пътнически чекове, външни и вътрешни ценни книжа превишава 10 000 щ.дол., то тя задължително се декларира в митническата декларация. При това количествено ограничение за този внос не е предвидено. Преминава се през червения митнически канал, като декларацията се проверява от митнически служител. Внимание! Забранени за внос предмети са: оръжие от всякакъв род и боеприпаси към него, наркотични и психотропни вещества, а така също приспособления за пушене на опиум и хашиш, печатни изделия, аудиовизуални материали и др. носители на информация, които могат да причинят вреда на сигурността на държавата, на здравето и нравствеността на населението, др. предмети, чиито внос изрично е забранен от законите на Руската Федерация. Износ: Багажът на физическите лица се изнася безмитно, ако е с разрешен характер, не е предназначен за производствена или друга търговска дейност и ако стойността му не надвишава 10 000 щ.дол. Чуждестранна валута: Общата стойност на изнасяната чужда и местна валута, както и пътнически чекове, не може да превишава 10 000 щ.дол. Изключение се прави само за по-рано внесена валута, ако тя е била отразена в митническата декларация. Не се декларира валута на обща сума до 3000 щ.дол. Специално следва да се декларира чужда валута и руски рубли, ако са в еквивалент на сума, превишаваща 3 000 щ.дол., при това следва да се декларира цялата сума, а не само частта, превишаваща 3 000 щ.дол. Ако стойността на рублите е над 10 000 щ.дол., то всички пари над тази сума се оставят на съхранение на митницата. Важно! Нарушението на правилата за деклариране се наказва с глоба, възлизаща на 75-100% от сумата на незаконно проведената операция. Неизпълнение на изискването за задължително писмено деклариране на суми от 3 до 10 000 щ.дол. се наказва с глоба от 1000 до 2500 рубли. Но ако незаконно се изнася валута или рубли в особено големи размери, то това може да квалифицира като криминално престъпление - контрабанда, за което наказанието е или глоба от 100 до 300 000 рубли, или лишаване от свобода за срок до 5 години. Задължително се декларират ценни книжа, благородни метали и изделия от тях, стоки с културно-историческа и художествена стойност.
Здравни изисквания:
Не се изискват ваксинации, но следва да се има предвид, че в момента в Руската Федерация с бързи темпове се разпространява болестта СПИН. Периодически на различни места в страната избухват масови епидемии от различни силно заразни заболявания. След като за тях излезе информация в печата и електронните медии, те следва да се избягват по възможност.
Електро-захранване:
220 V 50 Hz
Питейна вода:
Не се изискват ваксинации, но следва да се има предвид, че в момента в Руската Федерация с бързи темпове се разпространява болестта СПИН. Периодически на различни места в страната избухват масови епидемии от различни силно заразни заболявания. След като за тях излезе информация в печата и електронните медии, те следва да се избягват по възможност.
Безопасност:
Следва да се проявява внимание при движение в места с повишена концентрация на хора - летища, гари, пазари, станции на метрото и др. Често на тези места се извършват кражби, измами с лотарии, предлагат се наркотици. Изоставени предмети и багажи на обществени места следва да не се докосват. Смяна на валута следва да се извършва само в обменни пунктове, а не с физически лица на улицата. При обмяната е задължително представянето на документ за самоличност. Не се препоръчва ползване на таксита без характерните обозначения - жълт цвят, табела на покрива, номер на автопарка, име на шофьора на табелката на предния панел в салона на автомобила. При пътуване със собствен автомобилен транспорт следва стриктно да се спазват ограниченията, налагани от пътните знаци, да не се взимат лица на "автостоп". При необходимост от спиране за почивка да се търсят подходящи места в близост до постове на ДПС (пътно-патрулна служба към МВР), мотели, бензиностанции и др. оживени места. Следва да се избягва пътуване през нощта и при лоши метеорологични условия. При спиране от контролни органи на МВР следва да се иска представяне на служебно удостоверение и е желателно да се запомнят индивидуалните нагръдни номера на униформения служител. Глобата следва да се плаща след издаване на документ, констатиращ нарушението. Няма зони с повишена опасност от природни бедствия, но природата и климатът в много райони на Русия, особено в северните, Сибир и далекоизточните изискват много добра екипировка и организационна подготовка за предприемане на пътешествие в страната, най-вече при зимни условия. Не е желателно посещението на райони с повишена терористична опасност и спорадично етническо напрежение, като района на Северен Кавказ и по-специално Чечения.
Начало Хотели Самолетни билети Дестинация на месеца Промоции Оферта на деня Горещи оферти Последни места Контакти
© 2010-2017 Туристическа агенция "Дискавър". Всички права запазени.
Всички дестинации: